مرکز مشاوره قلم چی

مرکز مشاوره قلم چی

1402/12/07 دوشنبه 07 اسفند 1402

مرکز مشاوره قلم چی

گروه آموزشی (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان)

وبلاگ

جدیدترین مطالب

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

کانون فرهنگی آموزش قلم چی ( نمایندگی کرج ) پردیس رشیدی 1402/12/06 56

ادامه مطلب

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

برنامت تا روز کنکور چیه؟

کنکور مریم هنری ذبیح پور 1402/12/02 211

ادامه مطلب

برنامت تا روز کنکور چیه؟

هفت گام حیاتی در شروع نیمسال دوم

کنکور مریم هنری ذبیح پور 1402/11/24 313

ادامه مطلب