مرکز مشاوره قلم چی

مرکز مشاوره قلم چی

1402/12/07 دوشنبه 07 اسفند 1402

مرکز مشاوره قلم چی

گروه آموزشی (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان)

دانش آموز میهمان

ضوابط دانش آموز میهمان
مرحله 1
ورود اطلاعات کاربری دانش آموز
مرحله 2
انتخاب ترم تحصیلی
مرحله 3
انتخاب کلاس و تایید
مرحله 4

دانش آموز گرامی
شما می توانید یک جلسه به صورت میهمان در هر کلاسی به دلخواه خودتان ،شرکت نمایید.
کافی است ثبت نام کنید و کلاس های مورد نظر خود را بدون محدودیت انتخاب فرمایید.

ثبت نام کنید

دانش آموز میهمان